Anunt privind desfasurarea unor cursuri de formare

Investeste in oameni

FONDUL SOCIAL EUROPEAN        

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara: 2. „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie: 2.3. „Acces si participare la FPC”

Titlul proiectului: „Calificare pentru o sansa in plus pe piata muncii!”

Contract: POSDRU/108/2.3/G/80719

Nr. inregistrare contract: CNDIPT.OI/5171/12.05.2011

ANUNȚ

- privind desfasurarea unor cursuri de formare profesionala continua -

 

            Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti in parteneriat cu SC CONSULT TIME SRL, anunță ca in perioada iunie 2012 – martie 2013, desfasoara cursuri gratuite de calificare, nivel 2. Menționăm că Universitatea POLITEHNICA Bucuresti a devenit furnizor de formare profesională in cadrul proiectului „Calificare pentru o sansa in plus pe piata muncii!” POSDRU/108/2.3/G/80719 - Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru urmatoarele calificari:

 

- Electrician de întreţinere şi reparaţii în industria mică (COD COR: 7245.2.4);

- Electrician în instalaţii energetice (COD COR: 7245.2.7);

- Electronist reţele de telecomunicaţii (COD COR: 7242.2.4);

- Mecanic auto (COD COR: 7231.2.2);

- Electrician exploatare medie şi joasă tensiune (COD COR: 7245.2.6);

- Sudor (COD COR: 7212.2.1).

 

Proiectul îşi propune dezvoltarea şi implementarea de programe de formare profesională continuă pentru 168 de angajați, în vederea dezvoltării capitalului uman şi creşterii calităţii forţei de muncă, prin facilitarea accesului la o calificare completă şi corelată cu cerinţele actuale ale pieţei muncii.

Perioada de desfasurare a cursurilor este de 720 de ore, dintre care 240 de ore parte teoretica si 480 de ore parte practica.

Activitatea se desfăşoară la sediul beneficiarului şi/sau în locaţiile puse la dispoziţie de angajator.

 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul:

tel:0737.514.530 - Andreea Bîrdeanu, Asistent promovare-informare-monitorizare

www.alegesatecalifici.ro