Deschidere Curs Mecanic Auto

Investeste in oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara: 2. „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie: 2.3. „Acces si participare la FPC”

Titlul proiectului: „Calificare pentru o sansa in plus pe piata muncii!”

Contract: POSDRU/108/2.3/G/80719

Nr. inregistrare contract: CNDIPT.OI/5171/12.05.2011

 

Catre:

Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor

 

ANUNT,

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti cu sediul in Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, cod de identificare fiscala 4183199, reprezentata prin Gabriel Iacobescu, domiciliat in Bucuresti, str, Cetatea de Balta, nr. 1, bl. 24, sc. 1, et. 3, ap. 15, sector 6, posesor al CI, seria RT, nr. 654418, in calitate de manager al proiectului ID 80719 – „Calificare pentru o sansa in plus pe piata muncii!”

in parteneriat cu

SC SOLID CONSULT TIME SRL, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 290, cladirea fostei spalatorii, centrul studentesc P21-P22, et. 1, sala 4, sector 6, identificata cu CUI 17313835, inregistrata la ONRC, sub nr. J40/15286/23.12.2011, reprezentata prin administrator, Mirela Poenaru, domiciliata in jud Vilcea, Mun. Dragasani, str. Tacoescu nr 27, posesoare a CI seria VX nr. 436911, eliberata de SPCLEP Dragasani la data de 12.08.2011.

 

Anunta dechiderea cursului de calificare meseria de mecanic auto, Cod COR 7231.2.2, nivel 2. Mentionam ca Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti a devenit furnizor de formare profesionala pentru calificarea de mecanic auto, in baza Autorizatiei cu seria B nr. 0005017, eliberata cu nr. 40/13152/29.12.2011.

     Cursul se va desfasura in perioada 20.08.2012 – 12.02.2013, ziua de evaluare este in data de 13.02.2013.

Partea teoretica se va desfasura in incinta:

A) Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 313, Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice, sala D115

 

Partea practica se va desfasura in incinta:

a)  Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 313, Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice, sala D004, D009, D010, D014 (laboratoare).

Formatorii pentru pregatirea practica si teoretica sunt:

  • - Ionescu Mihaela Gabriela
  • - Racovitza Cristian Alexandru

 

Persoana de contact:

Responsabil coordonare-organizare

Ovidiu Rauca, tel. 0722222166

e-mail: rauca.ovidiu@gmail.com