Despre proiect

Calificare pentru o sansa in plus pe piata muncii!

 

 – prezentare

 

Universitatea Politehnica din Bucuresti in parteneriat cu Solid Consult Time SRL deruleaza, in perioada iunie 2011 – aprilie 2013,  proiectul „Calificare pentru o sansa in plus pe piata muncii!”, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2 – „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.3 – „Acces si participare la formare profesionala continua”.

Proiectul vizeaza facilitarea obtinerii, de catre 168 persoane angajate in regiunea Bucuresti – Ilfov, a unor calificari actuale (in acord cu cerintele pietei muncii) si complete, prin dezvoltarea competentelor (cheie, tehnice generale, tehnice specializate) care, in acord cu standardele de pregatire profesionala, compun calificarile „electrician exploatare medie si joasa tensiune”, „mecanic auto”, „electronist retele de telecomunicatii”, „electrician de intretinere si reparatii in industria mica”, „sudor”, „electrician in instalatii energetice”  – aferente nivelului II de calificare.

Obiectivul proiectului este acela de consolidare a capacitatii de integrare profesionala sustenabila a fortei de munca – prin cresterea gradului de participare la programele de formare profesionala continua, destinate (re)calificarii si (prin) asigurarea conformitatii dintre competentele oferite si cererea de pe piata muncii – este asumat ca raspuns la provocarea de a integra noile evolutii ale pietei muncii, datorate schimbarilor tehnologice, modificarilor survenite in organizarea muncii, in structura si continutul ocupatiilor (reflectate de trendul general ascendent al cererii privind cresterea gradului de calificare, in toate tipurile si la toate nivelurile de locuri de munca).

Imbunatatirea competentelor coincide cu ameliorarea capacitatii de ocupare a locurilor de munca; ocupabilitatea fortei de munca presupune, insa, nu doar competitivitatea, ci si adaptabilitatea acesteia, in speta capacitatea de a raspunde la schimbarile structurale ale pietei muncii, directie in care proiectul intervine prin armonizarea competentelor dezvoltate cu cerintele pietei.

Obiectivele operationale, subsecvente celui general al proiectului se refera la dezvoltarea programelor de formare profesionala continua si asigurarea accesului si a calitatii acestora; vizeaza, de asemenea, promovarea beneficiilor FPC din perspectiva ocuparii si imbunatatirea angajabilitatii fortei de munca, prin implementarea masurilor integrate de orientare/consiliere/formare profesionala, destinate asigurarii nivelului adecvat (nevoii) de competente si corelarii dintre competentele oferitecererea de pe piata muncii.

In vederea realizarii obiectivelor (general si specifice) asumate, vor fi autorizate CNFPA 6 programe de formare profesionala, a caror implementare va permite/conduce la (re)calificarea a 168 de persoane angajate pe piata muncii, prin dezvoltarea competentelor aferente calificarilor si certificarea competentelor astfel dobandite.

Atragerea in proiect a grupului tinta al acestuia se va realiza prin intermediul campaniei de constientizare cu privire la necesitatea – din perspectiva mentinerii pe piata muncii – a imbunatatirii nivelului de calificare, asadar a capacitatii de a raspunde cerintelor pietei fortei de munca in ce priveste competentele, prin formare continua. Astfel, 300 persoane active pe piata muncii vor fi informate cu privire la specificul si nivelul de calificare reclamate de angajatori si asupra beneficiilor FPC, in termeni de stabilitate a ocuparii, dezvoltare a carierei profesionale, sanse de progres in cariera.

Agentii economici ai caror angajati vor fi beneficiari directi ai proiectului vor fi, de asemenea, destinatari ai campaniei de informare, urmand a fi evidentiate oportunitatile de dezvoltare a resurselor umane proprii, oferite prin intermediul proiectului (imbunatatire, actualizare, adaptare a competentelor angajatilor) si, in consecinta de crestere a productivitatii.

 Coordonarea dintre competentele salariatilor si cerintele locurilor de munca, in scopul ameliorarii perspectivelor de ocupare, pe termen lung, se va realiza/ va fi asigurata prin implementarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala in directia obtinerii acelei calificari/acelor competente necesare pastrarii locului de munca ocupat.

Cursurile de (re)calificare vor dezvolta competentele profesionale ale participantilor in corelatie cu cerintele solicitate la locul de munca, in vederea inlaturarii riscului de excludere de pe piata muncii datorata lipsei/ deficitului de competente. La finalul cursurilor de formare participantii vor primi o subventie aferenta nivelului de calificare absolvit si certificatul de calificare.

Rezultatele proiectului vor fi maximizate prin diseminarea catre alti furnizori de formare, in speta prin crearea unei retele de minim 10 parteneriate pentru FPC.

            Prin activitatile de calificare a fortei de munca, astfel incat sa raspunda cererii actuale si viitoare de pe piata muncii, proiectul contribuie la imbunatatirea productivitatii si a insertiei profesionale sustenabile, la amelioararea calitatii locurilor de munca (a ocuparii).