Detalii despre Programul de pregătire profesională continuă

 

Detalii despre Programul de pregătire profesională continuă din 2012, elaborat de Camera Consultanţilor Fiscali

 

 

SURSA : http://legestart.ro/detalii-despre-programul-de-pregatire-profesionala-continua-din-2012-elaborat-de-camera-consultantilor-fiscali/

 

 

În Monitorul Oficial 152 din 7 martie 2012 a fost publicat Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012, elaborat de Camera Consultanţilor Fiscali.

 

Potrivit actului normativ, Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.

 

De asemenea, în actul normativ, se mai precizează că pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi.

 

Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscalinr. 3/2007.

 

Detalii despre Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012

 

Programul se va desfăşura sub 3 forme:

- curs în sistem e-learning;

- seminar online;

- seminar în sălile de curs (aspecte practice).

 

Programul de pregătire profesională continuă din 2012 prevede pentru consultanţii fiscali activi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, din care 20 de ore gratuite şi 10 ore cu plată, iar pentru consultanţii fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională, din care 10 ore gratuite şi 5 ore cu plată.

 

O altă prevedere din actul normativ este aceea că, în cadrul programului de pregătire profesională continuă, atât consultanţii fiscali activi, cât şi consultanţii fiscali inactivi, trebuie să efectueze mai întâi cursurile de pregătire profesională cu plată, după care urmează să efectueze cursurile de pregătire profesională gratuite.

 

Pentru anul 2012taxa de participare la cursurile de pregătire profesională cu plată este de 200 lei, în cazul consultanţilor fiscali activi şi respectiv 100 lei, în cazul consultanţilor fiscali inactivi.

 

În actul normativ, se specifică faptul că programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012 nu este obligatoriu în anul în care consultanţii fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

 

Ba mai mult, în situaţia în care consultanţii fiscali au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestei calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

 

În acelaşi timp, fiecare participare a consultanţilor fiscali la seminarii, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2012.

 

Actul normativ prevede că participarea la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.

 

Actul normativ mai cuprinde informaţii privind organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning, informaţii despre organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă sub formă de seminar online, precum şi detalii despre organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem de seminare în sălile de curs.