Sondajul Eurobarometru privind „Atitudinea faţă de ed

 

 
 

Sondajul special Eurobarometru privind „Atitudinea faţă de educaţie şi formare profesională” a fost realizat prin intermediul unor interviuri directe cu 26 840 de cetăţeni ai UE din toate cele 27 de state membre, între 4 şi 19 iunie 2011.

 

 

 

Principalele constatări sunt următoarele:

Imagine pozitivă a educaţiei şi formării profesionale legată de calitate

           Educaţia şi formarea profesională este, în general, bine privită. 71 % din respondenţi afirmă că acesta beneficiază de o imagine pozitivă în ţara lor. Există o legătură directă între imaginea educaţiei şi formării profesionale şi percepţia faţă de calitatea formării: 75 % dintre respondenţi au considerat că educaţia şi formarea profesională oferă învăţământ de înaltă calitate. Alte motive pentru o imagine generală pozitivă au fost profesorii şi formatorii foarte competenţi (76 %), accesul la echipamente moderne (82 %) şi posibilităţile de trecere la studii universitare (68 %). Cu toate acestea, o treime din respondenţi afirmă că există posibilităţi de îmbunătăţire a transmiterii de aptitudini şi competenţe transversale, precum comunicarea sau munca în echipă (34 % au considerat că nu se predau aceste tipuri de competenţe).

 
 

Perspective solide de ocupare a unui loc de muncă

         82 % afirmă că educaţia şi formarea profesională asigură competenţele căutate de către angajatori. Cei mai mulţi sunt de acord, de asemenea, că educaţia şi formarea profesională deschid uşa către profesiunile solicitate pe piaţa muncii (73 %) şi bine plătite (55 %). Majoritatea respondenţilor (56 %) cred că tinerii care au beneficiat de educaţie şi formare profesională au mai multe şanse să găsească un loc de muncă după încheierea studiilor decât cei cu calificări generale din învăţământul secundar sau superior.

Necesitatea de a îmbunătăţi mobilitatea pentru formare şi muncă

        La întrebarea dacă educaţia şi formarea profesională permite studenţilor să realizeze o parte din formarea lor în străinătate, răspunsurile au fost amestecate: 43 % sunt de acord că educaţia şi formarea profesională din ţara lor oferă studenţilor şi stagiarilor această ocazie, în timp ce 35 % nu cred acest lucru. Europenii au opinii ceva mai pozitive când vine vorba despre posibilitatea de a exercita o activitate profesională în străinătate; 49 % consideră că este uşor pentru persoanele care au beneficiat de educaţie sau formare profesională să îşi exercite profesia într-un alt stat membru (32 % afirmă că este dificil).

 
 

Impactul economic şi social, provocări pentru antreprenoriat şi sprijin pentru dezvoltarea durabilă

        Aproximativ jumătate dintre respondenţi consideră că educaţia şi formarea profesională nu stimulează crearea de întreprinderi mici, în timp ce 36 % cred că da. Mai puţin de jumătate (48 %) dintre toţi participanţii cred că educaţia şi formarea profesională încurajează atitudinile ecologice, în timp ce 30 % afirmă contrariul.

        Pe de altă parte, o mare majoritate susţin că educaţia şi formarea profesională contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea economiei (83 %) şi că joacă un rol în reducerea şomajului (76 %). 80 % sunt de acord că educaţia şi formarea profesională contribuie la calitatea serviciilor din ţările lor.

 
 

Necesitatea unor îmbunătăţiri în serviciile de orientare

        În pofida unei imagini globale pozitive şi a beneficiilor percepute ale educaţiei şi formării profesionale, 41 % dintre respondenţii în vârstă de 15-24 de ani ar recomanda mai curând învăţământul general secundar sau superior ca opţiune preferabilă pentru tineri, faţă de 27 % care ar recomanda educaţia şi formarea profesională.

       Mai puţin de jumătate dintre toţi respondenţii cu vârste între 25 şi 39 de ani şi între 40 şi 54 de ani sunt de acord cu faptul că tinerii primesc suficientă orientare profesională. Conform sondajului, familiile reprezintă în continuare principala sursă de informaţii pentru tineri atunci când fac alegeri educaţionale (47 % dintre tinerii între 15 şi 24 de ani afirmă că şi-au consultat familiile). La fel, situaţia educaţională a părinţilor reprezintă un factor important în alegerea copiilor lor: aproape două treimi dintre persoanele ale căror părinţi au absolvit o formă de educaţie şi formare profesională merg pe urmele acestora.

      Internetul şi reţele sociale online au o influenţă din ce în ce mai mare, cu 43 % dintre respondenţii între 15 şi 24 de ani care afirmă că au consultat aceste canale de informare. De asemenea, şcolile joacă un rol important în orientare şi în furnizarea de informaţii.