electrician instalatii

electrician in instalatii energetice.jpg

UNITATII DE COMPETENTA

ABILITATI CHEIE:

 

Comunicare si numeratie

Formueaza opinii pe o tema data (Elaborarea opiniilor personale pe o tema data, Expunerea de motive in limbaj de specialitate, Evaluarea interventiei personale in functie de opiniile celorlalti);

Realizeaza o scurta prezentare utilizand imagini ilustrative (Selectarea si ordonarea logica a textului si imaginilor asociate, din surse variate, Alegerea unei modalitati ilustrative de expunere a informatiilor, Prezentarea ilustrata a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare);

Citeste si utilizeaza documente scrise in limbaj de specialitate (Selectarea documentelor din surse specializate, Utilizarea informatiilor in activitati profesionale, Completarea sau redactarea corecta a documentatiei pentru sarcini de lucru);

Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data (Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate intr-o sarcina data, Selectarea metodelor grafice adecvate, Reprezentarea grafica corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice, Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor);

 

Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei

Exploateaza baza de date (Ilustrarea tipurilor de date, Prezentarea structurii unei baze de date, Incarcarea unei baze de date, Intretinerea unei baze de date);

Prezinta informatii incluzand text, numere si imagini (Indicarea formatelor de prezentare a informatiilor, Completarea unui format cu text, numere si imagini, Realizarea unei expuneri adecvate temei alese, Prezentarea aplicatiei);

Comunica prin Internet (Utilizarea tehnicilor de cautare adecvate surselor de informatii, Extragerea informatiilor relevante, Folosirea metodelor de schimb al informatiilor);

 

Comunicare in limba moderna

Recepteaza mesaje orale (Intelegerea punctelor esentiale in vorbirea standard clara pe teme familiare (activitati cotidiene, petrecerea timpului liber), Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio si TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional, Stabilirea legaturilor intre mesajul audiat si propria experienta);

Recepteaza mesaje scrise (Intelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional, Prelucrarea informatiilor obtinute din descrierea evenimentelor, Decodarea informatiilor cuprinse in tabele, scheme, diagrame);

Exprima mesaje orale (Utilizarea unor expresii coerente in descrierea experientelor si a altor activitati din proximitate, Prezentarea unei activitati legate de profesiune, Argumentarea opiniilor, proiectelor personale si profesionale);

Exprima mesaje scrise (Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional, Elaborarea corespondentei personale si completarea documentelor de lucru, Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene si a experientelor profesionale);

Participa la conversatii (Sustinerea spontana de conversatii pe teme familiare, de interes personal si profesional, Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate);

 

Asigurarea calitatii

Aplica norme de calitate in domeniul de activitate (Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate, Relatarea cerintelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de munca, Utilizarea normelor de calitate in activitatea curenta);

Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii (Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie);

 

Dezvoltare personala in scopul obtinerii performantei

Analizeaza caracteristicile personale si factorii implicati in  dezvoltarea carierei (Identificarea progresului in dezvoltarea personala, Analizarea factorilor care influenteaza dezvoltarea carierei, Estimarea potentialului de schimbare personala si profesionala);

Exprima optiuni privind traseul personal de educatie si formare profesionala (Identificarea traseelor posibile de educare si formere profesionala, Corelarea cerintelor de formare profesionala cu posibilitatile proprii, Proiectarea optiunii de formare profesionala pe termen scurt si mediu);

 

Igiena si securitatea muncii

Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca,  prevenirea si stingerea incendiilor (Insusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca in functie de normele prevazute la instructajele de protectia muncii, Verificarea existentei si integritatii mijloacelor de protectie la locul de munca, Raportarea situatiilor care pun in pericol securitatea individuala si colectiva);

Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munca (Identificarea factorilor de risc, Raportarea prezentei factorilor de risc, Inlaturarea factorilor de risc)

 

Lucrul in echipa

Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor (Identificarea obiectivelor lucrului in echipa, Descrierea sarcinilor de lucru in echipa, Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor);

Isi asuma rolurile care ii revin in echipa (Raportarea pozitiei individuale la ceilalti, Asumarea si promovarea atitudinilor constructive in grup, Initierea actiunilor in grup)

Colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor (Recunoasterea competentei membrilor echipei, Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei, Adoptarea unor masuri de eficientizare a lucrului in echipa);

 

COMPETENTE TEHNICE GENERALE:

Montarea si utilizarea aparatelor electrice de joasa tensiune

Identifica subansamblurile constructive ale AEJT (Clasificarea AEJT dupa criterii date, Descrierea subansamblurilor constructive ale categoriilor de AEJT, Recunoasterea subansamblurilor constructive in scheme structurale si in AEJT, Precizarea interconditionarilor dintre componentele subansamblurilor si dintre subansamblurile constructive ale AEJT, Explicarea functionarii AEJT pe baza schemelor structural);

Specifica parametrii tehnici ai AEJT (Precizarea marimilor nominale ale AEJT, Definirea marimilor nominale ale AEJT, Explicitarea simbolurilor referitoare la marimile nominale ale AEJT);

Asigura functionarea AEJT (Montarea AEJT in circuit, Executarea manevrelor de conectare si de deconectare, Urmarirea functionarii AEJT in circuit);

 

Montarea si utilizarea masinilor electrice

Identifica subansamblurile constructive ale masinilor electrice (ME) (Clasificarea masinilor electrice dupa criterii date, Descrierea subansamblurilor constructive ale categoriilor de masini electrice, Recunoasterea subansamblurilor constructive in scheme structurale si in masini electrice);

Explica principiul functional al ME (Enuntarea legilor si teoremelor pe care se bazeaza functionarea masinilor electrice, Descrierea fenomenelor electromagnetice din masinile electrice, Precizarea functiilor indeplinite de subansamblurile constructive in conversia electromecanica din masinile electrice, Stabilirea interconditionarilor dintre componentele subansamblurilor si dintre subansamblurile constructive ale masinilor electrice);

Descrie functionarea ME (Explicarea particularitatilor functionale ale categoriilor de masini electrice, Precizarea succesiunii fenomenelor electromagnetice pentru fiecare regim de functionare ale categoriilor de masini electrice);

Specifica parametrii tehnici ai ME (Precizarea marimilor nominale ale masinilor electrice, Definirea marimilor nominale ale masinilor electrice, Explicitarea simbolurilor referitoare la marimile nominale ale masinilor electrice);

Explica functionarea ME (Indicarea marimilor electromecanice prin care se caracterizeaza regimurile de functionare ale masinilor electrice, Definirea marimilor (electromecanice) specifice regimurilor de functionare ale masinilor electrice, Precizarea unitatilor de masura pentru marimile (electromecanice) specifice regimurilor de functionare ale masinilor electrice, Scrierea ecuatiilor de functionare corespunzatoare fiecarui regim de functionare al masinilor electrice, Interpretarea ecuatiilor de functionare ale masinilor electrice, Explicarea arborelui de bilant energetic pentru transformator si pentru masinile electrice rotative in regim de motor si generator);

Reprezinta grafic caracteristici electromecanice ale ME (Precizarea marimilor din axele de coordonate (a caror dependenta se reprezinta grafic) pentru categoriile de masini electrice, Desenarea formei caracteristicilor electrice si mecanice ale masinilor electrice, Interpretarea caracteristicilor electrice si mecanice ale masinilor electrice);

Asigura functionarea ME in circuite date (Selectarea aparatelor electrice de masura si control (AEMC) necesare, Realizarea schemelor de montaj in conditii precizate, Citirea indicatiilor aparatelor electrice de masura si control, Inregistrarea valorilor citite in tabele de date, Reprezentarea grafica a caracteristicilor electrice si mecanice pe baza datelor inregistrate, Justificarea asemanarilor si deosebirilor dintre caracteristicile reale si cele teoretice);

 

Utilizarea instalatiilor de joasa tensiune

Identifica IEJT (Indicarea categoriilor de IEJT, Precizarea elementelor componente ale categoriilor de IEJT, Explicarea rolului functional al componentelor si al IEJT)Asigura functionarea IEJT (Punerea in functiunea a tipurilor de IEJT, Executarea manevrelor in diverse tipuri de IEJT);

Supravegheaza functionarea IEJT (Precizarea marimilor caracteristice functionarii tipurilor de IEJT, Masurarea marimilor caracteristice functionarii tipurilor de IEJT, Inregistrarea valorilor marimilor masurate in documente specific);

 

Intretinerea masinilor aparatelor si instalatiilor electrice de joasa tensiune

Descrie solicitarile masinilor, aparatelor si instalatiilor electrice de joasa tensiune (Precizarea solicitarilor posibile ale masinilor, aparatelor si instalatiilor electrice de joasa tensiune, Indicarea efectelor determinate de solicitarile masinilor, aparatelor si instalatiilor electrice de joasa tensiune, Stabilirea relatiilor cauzale prin corelarea efectelor cu solicitarile determinante);

Realizeaza lucrari de intretinere ale masinilor, aparatelor si instalatiilor electrice de joasa tensiune (Precizarea lucrarilor de intretinere pe categorii de masini, aparate si instalatii electrice de joasa tensiune, Indicarea conditiilor de realizare a lucrarilor de intretinere pentru masini, aparate si instalatii electrice de joasa tensiune, Executarea lucrarilor de intretinere pentru masini, aparate si instalatii electrice de joasa tensiune);

Verifica masinile, aparatele si instalatiile electrice de joasa tensiune dupa lucrarile de intretinere realizate (Refacerea continuitatii circuitelor dupa intrerupere, Repunerea in functiune a masinilor, aparatelor si instalatiilor electrice de joasa tensiune, Asigurarea functionarii masinilor, aparatelor si instalatiilor electrice de joasa tensiune la parametrii nominali)

 

Realizarea circuitelor electronice din instalatiile electrice

Identifica tipurile de circuite electronice din instalatiile electrice (Clasificarea circuitelor electronice dupa functia indeplinita in instalatiile electrice, Asocierea schemelor bloc sau de principiu ale circuitelor electronice cu functia indeplinita in instalatiile electrice, Recunoasterea circuitelor electronice in schemele instalatiilor electrice);

Explica functionarea circuitelor electronice din instalatiile electrice (Recunoasterea simbolurilor componentelor electronice si a notatiilor din schema (de instalatie electrica) data, Precizarea rolului functional al componentelor electronice identificate in schema data, Descrierea interdependentei functionale dintre componentele electronice, Stabilirea  functiilor indeplinite de circuitul electronic);

Executa dupa schema circuite electronice pentru instalatii electrice (Sortarea componentelor electronice necesare, Verificarea integritatii si a parametrilor functionali pentru componentele selectate, pe baza datelor de catalog, Montarea si conectarea componentelor electronice in circuit, Reglarea si verificarea circuitului realizat)

 

Realizarea instalatiilor pentru alimentarea masinilor electrice

Citeste scheme de alimentare a masinilor electrice (Decodificarea simbolurilor din schema electrica data, Precizarea rolului functional al elementelor componente ale instalatiei, Descrierea starilor posibile ale instalatiei, Explicarea functionarii secventiale a schemei);

Identifica materialele si aparatele necesare (Verificarea calitativa a materialelor si aparatelor, Confruntarea materialelor si aparatelor necesare cu documentatia tehnologica);

Executa instalatii pentru alimentarea masinilor electrice (Pozarea aparatelor din instalatie conform normativelor in vigoare, Stabilirea traseului optim pentru cabluri si conductoare, Pozarea si protejarea cablurilor electrice, Efectuarea conexiunilor la bornele aparatelor si masinilor electrice, Verificarea continuitatii si functionalitatii instalatiei realizate);

 

COMPETENTE TEHNICE SPECIALIZATE:

Realizarea instalatiilor energetice

Analizeaza scheme electrice specifice unei instalatii energetice (Decodificarea simbolurilor dintr-o schema electrica data, specifica unei instalatii energetice, Explicarea rolului functional al echipamentelor componente ale unei instalatii energetice, Precizarea parametrilor tehnici ai echipamentelor si instalatiilor energetice);

Executa dupa plan , instalatii energetice (Alegerea echipamentelor si materialelor necesare, Alegerea sculelor si utilajelor necesare, Montarea si conectarea echipamentelor intr-o instalatie energetica,conform documentatiei tehnice);

Realizeaza probe de functionare a echipamentelor si instalatiilor energetic (Precizarea regimului de functionare si a starilor operative ale echipamentelor dintr-o instalatie energetic, Verificarea si incercarea echipamentelor inainte de punerea in functiune a instalatiei electrice conform documentatiei tehnice, Executarea probelor de punere in functiune  a instalatiei electrice realizata);

 

Exploatarea, intretinerea si repararea  echipamentelor din instalatiile  energetice

Asigura functionarea instalatiilor energetic (Identificarea echipamentelor dintr-o instalatie energetic, Executarea manevrelor de punere in functiune a unei instalatii energetice, conform documentatiei tehnice, Citirea valorilor parametrilor de functionare ai  instalatiei energetic, Inregistrarea valorilor citite in foi de date);

Realizeaza lucrari de intretinere a instalatiilor energetic (Descrierea  etapelor pentru lucrarile de intretinere curenta a echipamentelor   din instalatiile energetice, Executarea manevrelor de punere in functiune a unei instalatii energetice, conform documentatiei tehnice, Efectuarea lucrarilor de intretinere curenta);

Supravegheaza functionarea  echipamentelor si instalatiilor energetice (Precizarea cauzelor care genereaza incidente de exploatare in instalatiile energetice, Urmarirea starii tehnice a echipamentelor si instalatiilor energetice, Depistarea deranjamentelor si avariilor, Inregistrarea deranjamentelor si avariilor, in registre de evident);

Remediaza defecte in echipamente si instalatii energetice (Precizarea lucrarilor de reparatii, conform documentatiei tehnice, Alegerea materialelor, SDV-urilor si instalatiilor necesare, Executarea lucrarilor de reparatii, conform documentatiei tehnice);

 

Realizarea circuitelor secundare in instalatiile electroenergetice

Analizeaza scheme electrice specifice circuitelor secundare (Clasificarea circuitelor secundare, Decodificarea simbolurilor folosite in schemele de circuite secundare, Recunoasterea aparatajului electric din componenta circuitelor secundare, Explicarea functionarii circuitelor secundare pe baza schemelor structurale);

Executa dupa scheme de montaj, instalatii de circuite  secundare (Identificarea sistemului de marcare in documentatia tehnica  a circuitelor secundare, Selectarea aparatelor si materialele si SDV-urilor necesare, Executarea unui circuit secundar conform documentatiei tehnice, Realizarea  probelor de functionare a circuitelor secundare);

Remediaza deranjamente aparute in circuitele secundare (Identificarea deranjamentelor aparute in circuitele secundare, Executa lucrari de remediere a deranjamentelor in circuitele secundare).