electronist telecomunicatii

Electronist retele de telecomunicatii.jpg

UNITATI DE COMPETENTA

Asigurarea calitatii

Aplica normele de calitate in domeniul de activitate (Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate, Relatarea cerintelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de munca, Utilizarea normelor de calitate in activitatea curenta);

Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii (Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie);

 

Comunicare in limba moderna

Recepteaza mesaje orale (Intelegerea punctelor esentiale in vorbirea standard clara pe teme familiare (activitati cotidiene, petrecerea timpului liber), Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio si TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional, Stabilirea legaturilor intre mesajul audiat si propria experienta);

Recepteaza mesaje scrise (Intelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional, Prelucrarea informatiilor obtinute din descrierea evenimentelor, Decodarea informatiilor cuprinse in tabele, scheme, diagrame);

Exprima mesaje orale (Utilizarea unor expresii coerente in descrierea experientelor si a altor activitati din proximitate, Prezentarea unei activitati legate de profesiune, Argumentarea opiniilor, proiectelor personale si profesionale);

Exprima mesaje scrise (Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional, Elaborarea corespondentei personale si completarea documentelor de lucru, Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene si a experientelor profesionale);

Participa la conversatii (Sustinerea spontana de conversatii pe teme familiare, de interes personal si profesional, Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate)

 

Comunicare si numeratie

Formuleaza opinii personale pe o tema data (Elaborarea opiniilor personale pe o tema data, Expunerea de motive in limbaj de specialitate, Evaluarea interventiei personale in functie de opiniile celorlalti);

Realizeaza o scurta prezentare utilizând imagini ilustrative (Selectarea si ordonarea logica a textului si imaginilor asociate, din surse variate, Alegerea unei modalitati ilustrative de expunere a informatiilor, Prezentarea ilustrata a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare);

Citeste si utilizeaza documente scrise in limbaj de specialitate (Selectarea documentelor din surse specializate, Utilizarea informatiilor in activitati profesionale, Completarea sau redactarea corecta a documentatiei pentru sarcini de lucru);        

Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data (Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate intr-o sarcina data, Selectarea metodelor grafice adecvate, Reprezentarea grafica corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafic, Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor);

Dezvoltare personala in scopul obtinerii performantei

Analizeaza caracteristicile personale si factorii implicati in dezvoltarea carierei (Identificarea progresului in dezvoltarea personala, Analizarea factorilor care influenteaza dezvoltarea carierei, Estimarea potentialului de schimbare personala si profesionala);

Exprima optiuni privind traseul personal de educatie si formare profesionala (Identificarea traseelor posibile de educare si formere profesionala, Corelarea cerintelor de formare profesionala cu posibilitatile proprii, Proiectarea optiunii de formare profesionala pe termen scurt si mediu);

 

Igiena si securitatea muncii

Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca, 

prevenirea si stingerea incendiilor (Insusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca in functie de normele prevazute la instructajele de protectia muncii, Verificarea existentei si integritatii mijloacelor de protectie la locul de munca, Raportarea situatiilor care pun in pericol securitatea individuala si colectiva);
Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munca (Identificarea factorilor de risc, Raportarea prezentei factorilor de risc, Inlaturarea factorilor de risc);
 

Lucrul in echipa

Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor (Identificarea obiectivelor lucrului in echipa, Descrierea sarcinilor de lucru in echipa, Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor);

Isi asuma rolurile care ii revin in echipa (Raportarea pozitiei individuale la ceilalti, Asumarea si promovarea atitudinilor constructive in grup, Initierea actiunilor in grup);

Colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor (Recunoasterea competentei membrilor echipei, Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei, Adoptarea unor masuri de eficientizare a lucrului in echipa);

 

Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei

Exploateaza baze de date (Ilustrarea tipurilor de date, Prezentarea structurii unei baze de date, Incarcarea unei baze de date, Intretinerea unei baze de date);

Prezinta informatii incluzând text, numere si imagini (Indicarea formatelor de prezentare a informatiilor, Completarea unui format cu text, numere si imagini, Realizarea unei expuneri adecvate temei alese, Prezentarea aplicatiei);

Comunica prin Internet (Utilizarea tehnicilor de cautare adecvate surselor de informatii, Extragerea informatiilor relevante, Folosirea metodelor de schimb al informatiilor);

 

Utilizarea dispozitivelor electronice discrete

Identifica dispozitivele electronice discrete (Recunoasterea dispozitivelor electronice discrete dupa criteriile precizate, Stabilirea dispunerii  pe capsula a terminalelor dispozitivelor electronice discrete, Montarea dispozitivelor electronice discrete in circuite);

Selecteaza dispozitivele electronice discrete (Precizarea parametrilor electrici specifici ai dispozitivelor electronice discrete, Identificarea valorilor limita ale parametrilor electrici specifici ai dispozitivelor electronice discrete, Alegerea dispozitivelor echivalente dupa criterii specificate);

Verifica functionalitatea dispozitivelor electronice discrete (Stabilirea regimurilor de functionare ale dispozitivelor electronice discrete, Masurarea parametrilor dispozitivelor electronice discrete, Identificarea defectelor specifice ale dispozitivelor electronice discrete);

 

Realizarea circuite electronice cu dispozitive electronice discrete

Realizeaza surse stabilizate  de tensiune (Identificarea blocurilor functionale din constructia unei surse stabilizate de tensiune, Recunoasterea tipului de stabilizator de tensiune pe baza schemei electrice a sursei stabilizate de tensiune, Precizarea parametrilor specifici ai sursei stabilizate de tensiune, Explicarea rolului componentelor din schema electrica a sursei stabilizate de tensiune, Realizarea montajului electronic al sursei stabilizate de tensiune conform documentatiei tehnice, Utilizarea metodelor adecvate pentru verificarea functionalitatii montajului electronic al sursei stabilizate de tensiune realizate);

Realizeaza amplificatoare (Identificarea tipului de amplificator pe baza schemelor date, Precizarea parametrilor specifici ai amplificatoarelor, Explicarea rolului componentelor din schema electrica a amplificatoarelor, Realizarea montajului electronic al amplificatoarelor conform documentatiei tehnice, Utilizarea metodelor adecvate pentru verificarea functionalitatii montajului electronic al amplificatoarelor);

Realizeaza oscilatoare (Identificarea tipului de oscilator pe baza schemelor date, Precizarea parametrilor specifici ai oscilatoarelor, Explicarea rolului componentelor din schema electrica a oscilatoarelor, Realizarea montajului electronic al oscilatoarelor conform documentatiei tehnice, Utilizarea metodelor adecvate pentru verificarea functionalitatii electronic al oscilatoarelor);

Realizeaza circuite de impulsuri (Identificarea tipului de circuit de impulsuri pe baza schemelor date, Explicarea rolului componentelor din schema electrica a circuitelor de impulsuri, Realizarea montajului electronic al circuitelor de impulsuri conform documentatiei tehnice, Utilizarea metodelor adecvate pentru verificarea functionalitatii montajului electronic al circuitelor de impulsuri);

 

Realizarea montajelor electronice cu circuite integrate

Identifica circuite integrate logice (Recunoasterea circuitelor integrate logice dupa simbol, aspect fizic si codificare, Descrierea formelor de reprezentare a functiilor logice, Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune, Precizarea parametrilor circuitelor integrate logice);

Explica functionarea circuitelor integrate logice (Descrierea functionarii circuitelor integrate logice  la nivel de schema bloc, Selectarea circuitelor integrate logice pentru implementarea functiilor logice, Exemplificarea aplicatiilor uzuale cu circuite integrate logice, Recunoasterea defectelor in functionarea montajelor cu circuite integrate logice);

Interconecteaza circuite integrate logice in montaje (Identificarea circuitelor integrate logice necesare realizarii unui   montaj, Executarea montajelor pentru implementarea unor functii logice, Executarea montajelor cu circuite integrate logice, Remedierea defectelor in montaje cu circuite integrate logice);

 

Executarea  lucrarilor pentru dezvoltarea retelelor de telecomunicatii

Stabileste structura retelei existente si perspectivele ei (Identificarea tipului de retea pe baza structurii de retea existenta, Intocmirea planului noii retele conform serviciilor solicitate de catre utilizatori, Reactualizarea documentatiei tehnice si de executie, tinând cont de situatia din teren si utilitati);

Stabileste noile amplasamente si tipuri de retea pe baza documentatiei tehnice (Identificarea problemelor din teren care pot influenta amplasamentul, Rezolvarea problemelor legate de amplasamentul noii retele si obstacolele din teren, Executarea lucrarilor la noua retea cu materialele si SDV-urile  adecvate situatiei din teren si documentatiei tehnice, Executarea probelor tehnice specifice cu AMC adecvate);

Executa lucrarile specifice noii retele (Realizarea jonctionarilor conform noilor tehnologii, Fixarea conductoarelor circuitelor la noile dispozitive, Executarea puntilor de

distributie la noile dispozitive utilizând materialele adecvate, Executarea lucrarilor la posturile de abonat conform documentatiei);

 

Intretinerea retelelor de telecomunicatii

Precizeaza parametrii functionali ai retelei (Definirea parametrilor electrici si de semnal ai retelei, Precizarea valorilor standard pentru parametrii retelei  de telecomunicatii, Precizarea tolerantelor admise pentru parametrii retelelor de telecomunicatii, conform documentatiei);

Masoara parametrii functionali ai retelei (Stabilirea metodei adecvate parametrului de masurat, Alegerea aparatelor de masura conform metodei de masurare si a parametrilor de retea vizati, Realizarea montajului de masura conform specificatiilor tehnice, Efectuarea masurarii cu precizie maxima);

Evalueaza starea functionala a retelei (Compararea rezultatelor masurarii cu valorile standardizate, Interpretarea starii functionale a retelei verificate, apreciind prin calificative starea retelei, Analizarea cauzelor generatoare de abateri ale parametrilor);

Efectueaza lucrari la circuitele de baza din reteua de telecomunicatii (Identificarea dupa simboluri a circuitelor de baza in schemele de principiu ale echipamentelor retelei de telecomunicatii, Analizarea functionala a circuitelor de telecomunicatii conform schemelor de principiu, Interconectarea  circuitelor de baza la reteaua de telecomunicatii);

Executa lucrarile de intretinere din retea (Alegerea S.D.V., a A..M.C. si a echipamentelor de lucru necesare desfasurarii lucrarilor de intretinere, Executarea operatiilor impuse de tipul lucrarii conform documentatiei,  normelor de timp si consumului optim de materiale, Verificarea calitatii si corectitudinii lucrarii executate prin probe specifice);

 

Diagnosticarea starii tehnice a retelelor de telecomunicatii

Identifica tipul deranjamentului (Preluarea datelor preliminare referitoare la deranjament, prin completarea documentelor adecvate, Verificarea  prin mijloace specifice a datelor preliminare despre deranjament, Stabilirea tipului de deranjament dupa modul de manifestare);

Localizeaza deranjamentul (Stabilirea metodei adecvate de localizare a deranjamentului si a aparaturii necesare, Efectuarea verificarilor pentru localizarea deranjamentului cu precizie maxima, Stabilirea necesarului de materiale, S.D.V. si A.M.C. in vederea remedierii deranjamentului);

Remediaza deranjamentul (Aprovizionarea si transportul in conditii de securitate a materialelor, a accesoriilor, a  S.D.V. si A.M.C. necesare la locul deranjamentului, Amenajarea locului unde se remediaza deranjamentul in timp optim, Verificarea calitatii lucrarii in vederea scaderii deranjamentului in documentele de evidenta).