mecanic auto

mecanic auto.jpg

 

UNITATI DE COMPETENTA

 

Comunicare si numeratie

Formuleaza opinii personale pe o tema data (Specifica defectele posibile ale  componentelor automobilului si cauzele aparitiei acestora, Precizeaza parametrii de stare si parametrii de diagnosticare pentru fiecare componenta auto, Alege metode si mijloace folosite la  diagnosticarea componentelor auto, Utilizeaza tehnici si tehnologii de control, verificare si masurare pentru stabilirea diagnosticului);

Realizeaza o scurta prezentare utilizand imagini ilustrative (Selectarea si ordonarea logica a textului si imaginilor asociate, din surse variate, Alegerea unei modalitati ilustrative de expunere a informatiilor, Prezentarea ilustrata a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare) ;

Citeste si utilizeaza documente scrise in limbaj de specialitate (Selectarea documentelor din surse specializate, Utilizarea informatiilor in activitati profesionale, Completarea sau redactarea corecta a documentatiei pentru sarcini de lucru);

Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data (Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate intr-o sarcina data, Selectarea metodelor grafice adecvate, Reprezentarea grafica corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice, Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor);

 

Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei

Exploateaza baze de date (Ilustrarea tipurilor de date, Prezentarea structurii unei baze de date, Incarcarea unei baze de date, Intretinerea unei baze de date);

Prezinta informatii incluzand text, numere si imagini (Indicarea formatelor de prezentare a informatiilor, Completarea unui format cu text, numere si imagini, Realizarea unei expuneri adecvate temei alese, Prezentarea aplicatiei);

Comunica prin Internet (Utilizarea tehnicilor de cautare adecvate surselor de informatii, Extragerea informatiilor relevante, Folosirea metodelor de schimb al informatiilor);

 

Comunicare in limba moderna

Recepteaza mesaje orale (Intelegerea punctelor esentiale in vorbirea standard clara pe teme familiare (activitati cotidiene, petrecerea timpului liber), Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio si TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional, Stabilirea legaturilor intre mesajul audiat si propria experienta);

Recepteaza mesaje scrise (Intelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional, Prelucrarea informatiilor obtinute din descrierea evenimentelor, Decodarea informatiilor cuprinse in tabele, scheme, diagrame);

Exprima mesaje orale (Utilizarea unor expresii coerente in descrierea experientelor si a altor activitati din proximitate, Prezentarea unei activitati legate de profesiune, Argumentarea opiniilor, proiectelor personale si profesionale);

Exprima mesaje scrise (Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional, Elaborarea corespondentei personale si completarea documentelor de lucru, Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene si a experientelor profesionale);

Participa la conversatii (Sustinerea spontana de conversatii pe teme familiare, de interes personal si profesional, Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate);

 

Dezvoltare personala in scopul obtinerii performantei

Analizeaza caracteristicile personale si factorii implicati in dezvoltarea carierei (Identificarea progresului in dezvoltarea personala, Analizarea factorilor care influenteaza dezvoltarea carierei, Estimarea potentialului de schimbare personala si profesionala);

Exprima optiuni privind traseul personal de educatie si formare profesionala (Identificarea traseelor posibile de educare si formare profesionala, Corelarea cerintelor de formare profesionala cu posibilitatile proprii, Proiectarea optiunii de formare profesionala pe termen scurt si mediu);

 

Igiena si securitatea muncii

Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca,  prevenirea si stingerea incendiilor (Insusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca in functie de normele prevazute la instructajele de protectia muncii, Verificarea existentei si integritatii mijloacelor de protectie la locul de munca, Raportarea situatiilor care pun in pericol securitatea individuala si colectiva);

Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munca (Identificarea factorilor de risc, Raportarea prezentei factorilor de risc, Inlaturarea factorilor de risc);

 

Lucrul in echipa

Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor (Identificarea obiectivelor lucrului in echipa, Descrierea sarcinilor de lucru in echipa, Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor);

Isi asuma rolurile care ii revin in echipa (Raportarea  pozitiei individuale la ceilalti, Asumarea si promovarea atitudinilor constructive in grup, Initierea actiunilor in grup)

Colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor (Recunoasterea competentei membrilor echipei, Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei, Adoptarea unor masuri de eficientizare a lucrului in echipa);

 

Asigurarea calitatii

Aplica normele de calitate in domeniul de activitate (Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitat, Relatarea cerintelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de munca, Utilizarea normelor de calitate in activitatea curenta);

Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii (Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie);

 

Documentatia tehnica

Executa desene de ansamblu (Cunoaste reguli de reprezentare in desenul de ansamblu, Citeste desene de ansamblu, Reprezinta ansambluri si subansambluri specifice calificarii);

Citeste desene de executie (Recunoaste simbolurile tehnice folosite in desenul de executie, Interpreteaza desenul conform standardelor in vigoare);

Interpreteaza planuri de operatii (Recunoaste procesul tehnologic descris in planul de operatii, Respecta etapele impuse de planul de operatii);

 

Sisteme de mentenanta

Specifica lucrarile curente de intretinere ale motorului (Identifica lucrarile de control si ingrijire zilnica, Precizeaza S.D.V.-urile folosite);

Efectueaza operatii pregatitoare in vederea reviziilor (Efectueaza operatii de spalare si curatare a motorului, Alege S.D.V.-urile si instalatiile pentru operatiile pregatitoare);

Efectueaza lucrari de revizie tehnica (Interpreteaza normativele de control, planurile de operatii si legislatia in vigoare, Executa lucrari de control, de ajustare si reglaj a ansamblurilor si subansamblurilor);

 

Utilizarea fluidelor in motor

Stabileste tipul de combustibil in functie de tipul motorului (Clasifica combustibilii, Precizeaza proprietatile fizico-chimice ale combustibililor, Recunoaste simbolizarea combustibililor conform standardelor);

Selecteaza uleiurile de motor in functie de conditiile de exploatare (Clasifica uleiurile, Precizeaza proprietatile fizico-chimice ale uleiurilor, Face corespondenta intre simboluri si proprietati);

Stabileste fluidele de racire (Clasifica fluidele de racire, Alege fluidul de racire in functie de conditiile de exploatare);

Respecta normele de P.S.I., de protectia muncii si protectia mediului la manipularea fluidelor de lucru (Descrie fenomenul poluarii, Indica mijloacele de prevenire a poluarii, Expune reguli de protectie a muncii si PSI specifice);

 

Determinarea si masurarea uzurilor

Interpreteaza diagrama de uzura si caracterizeaza fenomenul (Traseaza graficul uzarii, Caracterizeaza perioadele de uzura initiala, normala si distructiva a motorului);

Identifica tipurile de uzuri si factorii determinanti (Descrie uzurile: mecanica, de adeziune si corosiva, Constata influenta diferitilor factori asupra uzurii);

Efectueaza masuratori pentru determinarea gradului de uzura (Alege mijloacele de masura si control, Determina gradul de uzura);

 

Asamblarea elementelor mecanice ale mijloacelor de transport

Defineste elementele componente ale asamblarilor (Enumera principii de asamblare, Diferentiaza elementele componente, Compara categorii de elemente);

Identifica elementele structurale si proprietatile (Cunoasterea structurilor mecanice specifice, Cunoasterea elementelor componente, Enumerarea proprietatilor);

Evidentiaza particularitatile constructive si functionale ale elementelor mecanice (Descrierea particularitatilor constructive, Descrierea particularitatilor functionale, Compararea functionala a elementelor mecanice);

Asambleaza elementele structurale (Stabilirea elementelor de asamblare, Stabilirea S. D. V. – urilor, Asamblarea conform fisei de lucru);

 

Exploatarea instalatiilor electrice ale mijlocului de transport

Identifica componentele instalatiilor electrice de pe mijlocul de transport (Enumerarea componentelor electrice din constructia unui mijloc de transport, Precizarea legaturilor functionale ale componentelor electrice, Localizarea componentelor electrice folosind documentatia tehnica);

Defineste rolul functional al componentelor electrice si electronice in cadrul instalatiei (Precizarea rolului functional al componentelor in cadrul instalatiilor electrice, Descrierea modului de functionare a componentelor electrice si a instalatiei in ansamblu);

Selecteaza aparatele de masura si control in functie de tipul aplicatiei (Identificarea mijloacelor si metodelor de masurare pentru marimi fizice folosite in tehnica, Selectarea mijloacelor si metodelor de masurare, Compararea metodelor si mijloacelor de masurare, din punct de vedere calitativ);

Efectueaza operatiile de masurare specificate in documentatia tehnica (Executarea operatiilor de masurare in conformitate cu documentatia tehnica, Analizarea rezultatelor obtinute, Respectarea prescriptiilor privind utilizarea mijloacelor de masurare);

Aplica prescriptiile privind exploatarea instalatiilor electrice de pe mijlocul de transport (Identificarea prescriptiilor privind exploatarea instalatiilor electrice pe baza documentatiei tehnice, Utilizarea instalatiei electrice in conformitate cu prescriptiile prevazute in documentatia tehnica, Sesizarea situatiilor de functionare anormala a instalatiei);

 

Conducerea automobilului

Manevreaza automobilul in timpul serviciului (Aducerea automobilului, Pozitionarea automobilului la locul de munca, Scoaterea automobilului de la locul de munca);

Precizeaza regulile de circulatie pe drumurile publice conform legislatiei in vigoare (Identificarea indicatoarelor, marcajelor si obligatiilor ce revin conducatorilor auto la intalnirea lor, Evidentierea regulilor de circulatie, Precizarea abaterilor – sanctiunilor prevazute de legea circulatiei rutiere pe drumurile publice si a consecintele acestora);

Aplica regulile de circulatie in practica conducerii autovehiculelor (Manevrarea autovehiculelor pe drumurile publice, Aplicarea regulilor de circulatie pe drumurile publice in conditii de trafic);

Aplica regulile de prim ajutor in cazul accidentelor rutiere (Identificarea cazurilor cand  trebuie acordat primul ajutor, Precizarea masurilor ce trebuie luate pentru acordarea primului ajutor, Acordarea primului ajutor);

 

Constructia si functionarea automobilului

Defineste rolul echipamentelor automobilului (Precizarea echipamentelor automobilului, Explicarea rolului functional al echipamentelor automobilului);

Descrie constructia echipamentelor automobilului (Identificarea componentelor automobilului, Explicarea rolului functional al componentelor fiecarui echipament, Precizarea constructiei componentelor, Folosirea documentatiei tehnice pentru identificarea componentelor);

Descrie functionarea echipamentelor automobilului (Explicarea modului de functionare al componentelor automobilului si al echipamentelor in ansamblu, Precizarea parametrilor de functionare pentru fiecare componenta si echipament, Definirea regimurilor de functionare normala si de avarie);

 

Intretinerea si repararea automobilului

Alege mijloacele necesare executarii operatiilor de intretinere si reparare a automobilelor (Enumerarea mijloacelor necesare executarii operatiilor de intretinere si reparare a componentelor si echipamentelor auto, Precizarea rolului mijlocului in cadrul operatiei de intretinere si reparare, Evaluarea din punct de vedere calitativ a mijloacelor necesare executarii operatiilor de intretinere si reparare);

Executa operatii de intretinere a automobilelor (Enumerarea operatiilor de intretinere a automobilelor, Precizarea fazelor operatiilor de intretinere a automobilelor, Indicarea ordinii de executare a operatiilor, Executarea operatiilor in conformitate cu documentatia tehnologica, Respectarea prescriptiilor privind utilizarea mijloacelor specifice);

Executa operatii de reparare a automobilelor (Enumerarea operatiilor de reparare a automobilelor, Precizarea fazelor operatiilor de reparare a automobilelor, Indicarea ordinii de executare a operatiilor, Executarea operatiilor in conformitate cu documentatia tehnologica, Respectarea prescriptiilor privind utilizarea mijloacelor specifice);

 

Diagnosticarea functionarii automobilului

Specifica defectele posibile ale  componentelor automobilului si cauzele aparitiei acestora (Enumerarea simptomelor de functionare defectuoasa sau nefunctionalitate a componentelor auto, Asocierea  cauzelor posibile unor simptome de nefunctionalitate sau functionare defectuoasa, Folosirea documentatiei tehnice pentru identificarea si localizarea unor defecte ale componentelor auto);

Precizeaza parametrii de stare si parametrii de diagnosticare pentru fiecare componenta auto (Enumerarea parametrilor de stare si a parametrilor de diagnosticare, Folosirea documentatiei tehnice pentru stabilirea domeniilor de valori specifice ale parametrilor regimurilor de functionare, Asocierea defectelor  posibile unor domenii de valori ale parametrilor);

Alege metode si mijloace folosite la  diagnosticarea componentelor auto (Enumerarea operatiilor realizate la diagnosticarea componentelor auto, Selectarea mijloacelor de control, verificare sau masurare necesare pentru diagnosticarea componentelor auto, Compararea metodelor si mijloacelor folosite la  diagnosticarea componentelor din punct de vedere calitativ);

Utilizeaza tehnici si tehnologii de control, verificare si masurare pentru stabilirea diagnosticului (Respectarea prescriptiilor privind utilizarea mijloacelor de diagnosticare, a N.T.S.M si P.S.I. specifice, Executarea operatiilor de control, verificare si masurare conform schemei logice de diagnosticare, Stabilirea diagnosticului).