sudor

sudor.jpg

UNITATI DE COMPETENTA:

 

Comunicare si numeratie

Formuleaza opinii personale pe o tema data (Elaborarea opiniilor personale pe o tema data, Expunerea de motive in limbaj de specialitate, Evaluarea interventiei personale in functie de opiniile celorlalti);

Realizeaza o scurta prezentare utilizand imagini ilustrative (Selectarea si ordonarea logica a textului si imaginilor asociate, din surse variate, Alegerea unei modalitati ilustrative de expunere a informatiilor, Prezentarea ilustrata a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare);

Citeste si utilizeaza documente scrise in limbaj de specialitate (Selectarea documentelor din surse specializate, Utilizarea informatiilor in activitati profesionale, Completarea sau redactarea corecta a documentatiei pentru sarcini de lucru);

Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data (Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate intr-o sarcina data, Selectarea metodelor grafice adecvate, Reprezentarea grafica corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice, Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor);        

 

Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei

Exploateaza baze de date (Ilustrarea tipurilor de date, Prezentarea structurii unei baze de date, Incarcarea unei baze de date, Intretinerea unei baze de date);

Prezinta informatii incluzand text, numere si imagini (Indicarea formatelor de prezentare a informatiilor, Completarea unui format cu text, numere si imagini, Realizarea unei expuneri adecvate temei alese, Prezentarea aplicatiei);

Comunica prin Internet (Utilizarea tehnicilor de cautare adecvate surselor de informatii, Extragerea informatiilor relevante, Folosirea metodelor de schimb al informatiilor);

 

Comunicare in limba moderna

Recepteaza mesaje orale (Intelegerea punctelor esentiale in vorbirea standard clara pe teme familiare (activitati cotidiene, petrecerea timpului liber), Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio si TV pe teme de actualitate, interes personal / profesional, Stabilirea legaturilor intre mesajul audiat si propria experienta);

Recepteaza mesaje scrise (Intelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional, Prelucrarea informatiilor obtinute din descrierea evenimentelor, Decodarea informatiilor cuprinse in tabele, scheme, diagrame);

Exprima mesaje orale (Utilizarea unor expresii coerente in descrierea experientelor si a altor activitati din proximitate, Prezentarea unei activitati legate de profesiune, Argumentarea opiniilor, proiectelor personale si profesionale);

Exprima mesaje scrise (Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional, Elaborarea corespondentei personale si completarea documentelor de lucru, Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene si a experientelor profesionale);

Participa la conversatii (Sustinerea spontana de conversatii pe teme familiare, de interes personal si profesional, Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate);

 

Asigurarea calitatii

Aplica normele de calitate in domeniul de activitate (Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate, Relatarea cerintelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de munca, Utilizarea normelor de calitate in activitatea curenta);

Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii (Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie);

 

Dezvoltare personala in scopul obtinerii performantei

Analizeaza caracteristicile personale si factorii implicati in dezvoltarea carierei (Identificarea progresului in dezvoltarea personala, Analizarea factorilor care influenteaza dezvoltarea carierei, Estimarea potentialului de schimbare personala si profesionala);

Exprima optiuni privind traseul personal de educatie si formare profesionala (Identificarea traseelor posibile de educare si formare profesionala, Corelarea cerintelor de formare profesionala cu posibilitatile proprii, Proiectarea optiunii de formare profesionala pe termen scurt si mediu);

 

Igiena si securitatea muncii

Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca,  prevenirea si stingerea incendiilor (Insusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca in functie de normele prevazute la instructajele de protectia muncii, Verificarea existentei si integritatii mijloacelor de protectie la locul de munca, Raportarea situatiilor care pun in pericol securitatea individuala si colectiva);

Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munca (Identificarea factorilor de risc, Raportarea prezentei factorilor de risc, Inlaturarea factorilor de risc);

 

Lucrul in echipa

Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor (Identificarea obiectivelor lucrului in echipa, Descrierea sarcinilor de lucru in echipa, Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor);

Isi asuma rolurile care ii revin in echipa (Raportarea pozitiei individuale la ceilalti, Asumarea si promovarea atitudinilor constructive in grup, Initierea actiunilor in grup);

Colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor (Recunoasterea competentei membrilor echipei, Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei, Adoptarea unor masuri de eficientizare a lucrului in echipa);

 

Elaborarea semifabricatelor

Analizeaza proprietatile materialelor metalice (Identificarea proprietatilor specifice aliajelor fier-carbon, Identificarea proprietatilor specifice aliajelor neferoase);

Identifica procesele de elaborare a materialelor metalice (Identificarea utilajelor, instalatiilor si aparatelor de baza din sectorul de elaborare, Precizarea materiilor prime si materialelor auxiliare utilizate la elaborarea materialelor metalice, Urmarirea fluxului tehnologic de elaborare a materialelor metalice);

Recunoaste tipurile de semifabricate (Identificarea produselor obtinute prin laminare la cald, Alegerea semifabricatelor in functie de domeniile de utilizare);

 

Documentatia tehnica pentru prelucrari la cald

Realizeaza desenele de executie la asamblarile mecanice (Reprezentarea si cotarea organelor de masini, Reprezentarea si cotarea asamblarilor mecanice);

Stabileste succesiunea operatiilor tehnologice (Alegerea materialului necesar executie, Identificarea operatiilor tehnologice, Alegerea SDV-urilor si utilajelor)

Interpreteaza fisa tehnologica (Recunoasterea simbolurile utilizate si reprezentarile simpificate, Analizarea datelor mentionate in fisa tehnologica);

 

Asamblari demontabile si nedemontabile

Identifica tipurile de solicitari mecanice (Descrierea principiilor ce stau la baza rezistentei materialelor, Utilizarea conceptelor fizice din domeniul mechanic, Rezolvarea problemelor de solicitari mecanice);

Alege organele de masini adecvate sistemelor tehnice (Identificarea tipurilor de organe de masini, Descrierea rolului functional al organelor de masini, Stabilirea domeniilor de utilizare a organelor de masini);

Identifica mecanismele din sistemele tehnice mecanice (Recunoasterea mecanismelor pentru transmiterea miscarii de rotatie, Recunoasterea mecanismelor pentru transformarea miscarii de rotatie);

 

 

Sudarea si taierea cu flacara de gaze

Analizeaza tehnologia procedeului de sudare si taiere cu flacara de gaze (Identificarea materialelor de adaos folosite la sudare, Recunoasterea partilor componente ale arzatorului, Prezentarea modului de functionare a arzatorului de sudare si taiere);

Utilizeaza SDV-urile si utilajele necesare procedeului (Identificarea SDV-urilor si utilajelor folosite, Manevrarea generatorului de acetilena, Utilizarea arzatorului de sudare si taiere);

Executa operatii de sudare si taiere cu flacara de gaze (Pregatirea materialelor in vedera sudarii/taierii, Realizarea imbinarilor sudate conform tehnologiei stabilite, Efectuarea taierii cu oxigen);

 

Sudarea manuala cu electrozi inveliti

Pregateste materialul pentru sudare (Alegerea tipurilor de rost, Identificarea tipurilor de electrozi, Executarea operatiilor pregatitoare in vederea sudarii);

Utilizeaza SDV-urile si echipamentele de sudare (Distingerea particularitatilor de utilizare pentru fiecare echipament de sudare, Efectuarea reglajelor la echipamentele din dotare, Respectarea regulilor de exploatare a utilajelor folosite);

Efectueaza sudare conform tehnologieie prescrise in documentatia tehnologica (Descrierea tehnologiei de sudare, Stabilirea etapelor premergatoare sudarii, Realizarea imbinarii sudate, Realizarea controlului imbinarii sudate);

 

Sudarea in mediu de gaz protector

Alege materialul de adaos in functie de materialul de sudat (Identificarea materialelor de adaos specifice, Corelarea materialului de adaos cu materialul de baza);

Utilizeaza instalatiile de sudare (Identificarea partilor componente ale instalatiilor de sudare, Reglarea regimului de sudare, Urmarirea modului de exploatare a instalatiei);

Executa imbinari sudate prin procedeul de sudare in mediu de gaz protector (Analizarea particularitatilor tehnologiei de sudare, Pregatirea in vederea sudarii, Realizarea cordoanelor sudate conform tehnologiei  de sudare, Identificarea defectelor ce au aparut in urma sudarii prin metoda controlului visual);

 

Sudarea prin presiune

Distinge particularitatile tehnologice specifice procedeelor de sudare prin presiune (Identificarea procedeelor de sudare prin presiune prin rezistenta electrica, Identificarea procedeelor de sudare prin presiune fara energie electrica);

Utilizeaza echipamentele de sudare prin presiune (Identificarea echipamentelor aflate in dotarea postului de sudare, Pregatirea echipamentelor de sudare in vederea executarii lucrarii, Reglarea parametrilor regimului de sudare);

Executa piese simple si ansambluri sudate prin procedeele de sudare prin presiune (Interpretarea datelor din fisa tehnologica referitoare la materiale, Efectuarea operatiei de sudare conform tehnologiei prescrise in documentatia tehnologica, Identificarea defectelor de sudare aparute);

 

Sudarea prin procedee speciale

Analizeaza particularitatile tehnologice specifice procedeelor de sudare (Identificarea caracteristicilor generale specifice procedeelor, Distingerea particularitatilor de utilizare pentru echipamentele folosite la sudare);

Identifica utilajele, instalatiile si SDV-urile folosite la sudare (Identificarea tehnicii de lucru, Reglarea parametrilor regimului de sudare pentru sudarea sub flux, Supravegherea procesului de sudare);

Executa imbinari sudate prin procedeul de sudare sub strat de flux (Pregatirea materialului in vederea sudarii, Pregatirea instalatiei de sudare, Efectuarea imbinarii sudate conform tehnologiei prescrise in documentatia tehnologica);

 

Sudarea otelurilor, fontelor si neferoaselor

Identifica particularitatile de sudare a materialelor (Identificarea particularitatilor de sudare pe grupe de oteluri, Identificarea particularitatilor de sudare caractreristice fontelor, Analizeaza comportarea la sudare a cuprului, aluminiului si aliajelor acestora);

Alege procedeele de sudare corespunzatoare materialului de sudat (Identificarea procedeelor de sudare  a otelurilor, Identificarea procedeelor de sudare  a fontelor, Identificarea procedeelor de sudare  a neferoaselor);

Executa suduri pentru piese din oteluri slab aliate, fonte si neferoase (Pregatirea materialului conform tehnologiei de sudare, Efectuarea reglajelor la echipamentele din dotare pentru a respecta regimul de sudare, Realizarea imbinarii sudate, Identificarea defectelor depistate la controlul vizual);

 

Controlul imbinarilor sudate

Efectueaza controlul materialelor inainte de sudare (Realizarea controlului semifabricatelor si a rostului de sudare, Identificarea defectelor, Remedierea defectelor);

Identifica defectele care au aparut in urma sudarii (Recunoaste tipurile de defecte, Analizeaza cauzele care au dus la aparitia defectelor imbinarilor sudate);

Identifica defectele depistate la controlul cu ultrasunete, magnetic sau cu radiatii (Identificarea procedeelor de control, Recunoasterea tipurilor de defecte depistate la controlul sudurilor, Urmarirea tehnicii de control);

 

Respectarea normelor de securitate si de prevenire si stingere a incendiilor specifice operatiilor de sudare

Aplica normele de securitate, prevenire si stingerea incendiilor (Precizarea normelor de protectie, prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca, Identificarea situatiilor in care apar pericole la locul de munca, Utilizarea echipamentului de protectie);

Respecta instructiunile de folosire a aparatelor cu care lucreaza (Verificarea starii tehnice a echipamentelor, Recunoasterea eventualelor disfunctii, Inlaturarea disfunctiilor);